1. Gefeliciteerd met uw aankoop
2. Omschrijving Klankie
2.1 Wat is Klankie?
2.2 Doelen van Klankie
2.3 De makers
3. Installatie Klankie
3.1 Installatie en informatie Klankie toetsenbord
3.2. Installatie software, minimale systeemeisen
4. Deïnstallatie Klankie
5. Ouder / Leerkrachtgedeelte
5.1 Inloggen met wachtwoord
5.2 Wachtwoord wijzigen
5.3 Groep(en) aanmaken (schoolversie)
5.4 Gebruiker(s) aanmaken / importeren EDEX-bestanden
5.5 Gebruiker(s) naar een andere groep verplaatsen (schoolversie)
5.6 Instellen klanken (klankselectie) + oefeningen
5.7 Tijd instellen per gebruiker
5.8 Instellen getallen 0-20
5.9 Weergave van de klank "a"
6. Registratie
6.1 Resultaten van de oefeningen zien
6.2 Uitprinten van resultaten
6.3 Resultaten verwijderen
6.4 Kopiëren en plakken van gegevens naar ander programma
7. Spelen met Klankie
7.1 Opstarten
7.2 Navigatie in de software
7.3 Omschrijving alle oefeningen
7.4 Wijze van feedback
7.5 Gebruikte woorden (woordenlijst)
8. Vragen /Problemen
9. Contact / Helpdesk


 

1. Gefeliciteerd met uw aankoop

Gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010. Met Klankie kunnen kinderen woorden en klanken leren.
Klankie is bedoeld voor:
- jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
- kinderen in de groepen 1 t/m 4
- kinderen met een taalachterstand
- kinderen met dyslexie
- kinderen met logopedistische hulp
- volwassenen die de Nederlandse taal proberen eigen te maken

In de doos van Klankie treft u twee dingen aan:
* het speciale toetsenbord voor Klankie
* de cd-rom om Klankie te installeren op uw computer of computernetwerk.Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen.
U kunt de handleiding ook uitprinten.

LET OP: OP UW INSTALLATIE CD-ROM STAAN IN DE MAP "DOCUMENTATIE" DE VOLGENDE HANDLEIDINGEN:

01 Installatie klankie stand-alone + quick start
02 Verwijderen Klankie + SQL database
03 Bekende installatieproblemen en oplossingen
04 Backuppen van Klankie database
05 Terugzetten van Klankie database
06 Woordenlijst Klankie
07 Handleiding overzetten database oude versie


Indien u Klankie wilt installeren in een netwerk, adviseren wij u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder of ICT-coordinator op school.
De stand-alone installatie (en de-installatie) wordt apart beschreven in de map "documentatie" op de installatie cd-rom.
De "oude versie" (gelanceerd vanaf oktober 2003 tot eind 2009) betrof een stand-alone versie die alleen werkte onder Windows 98SE, Win ME, Windows 2000 en Windows XP. De versie die u nu heeft aangeschaft kan zowel stand-alone (op 1 computer met Windows XP, Vista of Windows 7) geinstalleerd worden als in een computernetwerk (multi-user), afhankelijk van uw type licentieaankoop.

Heeft u eerder gewerkt met Klankie (oude versie) en wilt u uw database overzetten naar de nieuwe versie? Dat kan! Raadpleeg het PDF document "07 Handleiding overzetten database oude versie" die u kunt vinden in de map "documentatie" op de installatie cd-rom.

Op de website www.klankie.nl vindt u de laatste informatie over Klankie.
Wij wensen u en uw kind(eren) veel plezier met Klankie!

2. Omschrijving Klankie

2.1 Wat is Klankie?

Klankie is een uniek leermiddel voor het taalonderwijs. Op school leren kinderen lezen en schrijven met klanken i.p.v. alfabetletters.
Het woord "SCHAAP" bestaat bijvoorbeeld uit de klanken SCH-AA-P. Klanken vormen de kern bij het leren van taal. Daarom staan klanken centraal bij Klankie.
Klankie is een combinatie van een softwareprogramma en een uniek didactisch toetsenbord. De combinatie van deze hardware en software zorgt ervoor dat u beschikt over een moderne digitale adaptieve letterdoos, waarmee men spelenderwijs de essentiele (klank)bouwstenen van de Nederlandse taal leert en dat deze klanken de fonetische basis vormen van woorden.

Klankie is een unieke uitvinding en gepatenteerd in diverse landen/werelddelen, zoals in Europa (waaronder Nederland, patentnummer 1022412 en 1590780) maar ook voor specifieke buitenlandse fonetische talen (zoals Spaanse en Russische taalgebieden wereldwijd). In Nederland werken sinds 2004 meer dan 5.000 basisscholen met het Klankieconcept, en daarmee is dit product een van de meest gebruikte didactische toepassingen in het basisonderwijs.

Alle klanken staan op een aparte toets op het toetsenbord en worden direct uitgesproken. Met de klanken kunnen kinderen woorden maken. Klankie herkent de ingetypte woorden, spreekt ze uit en ondersteunt ze met prachtige foto's. Door deze unieke combinatie leren kinderen spelenderwijs de Nederlandse taal. Klankie sluit perfect aan bij de leermethoden op school.
Het toetsenbord heeft een USB aansluiting en u kunt het toetsenbord op iedere computer aansluiten.
Houd u er rekening mee dat het toetsenbord alleen alle klanken laat horen en laat zien binnen het softwareprogramma dat u nu heeft aangeschaft.

Indien u zou wensen dat het toetsenbord ook te gebruiken is in alle Windowsprogramma's, adviseren wij u te kijken op www.klankiedriver.nl Hier treft u een gratis 10-dagen trialversie aan van een additioneel product dat ervoor zorgt dat u met het klankietoetsenbord altijd kunt werken binnen andere computertoepassingen.

Klankiedriver

 

De software die bij Klankie geleverd wordt, heeft een kind- en een leerkracht (ouder) gedeelte. In het leerkrachtgedeelte kunt u de oefenstof op de ontwikkeling en het niveau van uw kind afstemmen. U kunt bijvoorbeeld voor ieder kind apart klanken aan- of uitzetten en ervoor zorgen dat bepaalde klanken extra geoefend worden. Met Klankie werk je altijd op je eigen niveau!

Klankie kan op iedere computer worden aangesloten. Klankie bevat meer dan 1300 eenvoudige (éénlettergrepige) woorden. Deze woorden worden ondersteund met meer dan 600 foto's en 700 uitgesproken zinnen. De foto's en zinnen zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen.

De woorden en klanken kunnen met 12 verschillende oefeningen worden geoefend. Uw kind kan bijvoorbeeld zelf woorden verzinnen en intypen of rijmwoorden maken. Ook de getallen 1 tot en met 20 krijgen in aparte oefeningen veel aandacht. Alle resultaten van de gemaakte oefeningen worden bijgehouden zodat u op ieder moment inzicht heeft in de vorderingen van uw kind.

2.2 Doelen van Klankie

Doelstelling 1: didactische beginsituatie optimaliseren


Klanken vormen de basis van onze taal. Met klanken kunnen woorden gemaakt worden.
Klanken worden weergegeven met symbolen (letters). Voor beginnende lezers is dat echter lastig, want er worden diverse symbolen gebruikt voor één klank (zoals de hoofdletter, schrijfletter en de drukletter).
"Normale" toetsenborden geven alleen de hoofdletters van klanken weer en bevatten ook niet alle klanken (De klank "au" ontbreekt bijvoorbeeld).

Kortom: een normaal QWERTY-toetsenbord heeft de volgende nadelen:
- een normaal toetsenbord sluit didactisch niet aan op het aanvankelijk lees- en spellingonderwijs
- een normaal toetsenbord spreekt losse klanke niet fonetisch uit
- een normaal toetsenbord heeft geen auditieve synthese (losse klanken vormen samen een woord)

Het toetsenbord van Klankie bevat wel alle Nederlandse klanken, waaronder ook samengestelde klanken (zoals "aai, ooi") en tweetekenklanken (zoals "ee, ei, au").
Kijkt u eens goed naar het Klankie toetsenbord. Bij sommige grafemen (klanknotaties) staat een onderschrift tussen haakjes. Dit onderschrift is een directe klankverwijzing naar een grafeem (klanknotatie) die hetzelfde klinkt.
Een voorbeeld ziet u linksonder bij uw toetsenbord. De Klanken "ei" en "ij" verwijzen naar elkaar, aangezien ze hetzelfde klinken.
Het komt ook voor dat een specifieke grafeem meer dan 1 toets heeft op het toetsenbord. Bijvoorbeeld de "letter" d staat twee keer op het toetsenbord, waarbij de tweede "d" verwijst naar de "t-klank" (zoals in het woord "hond") Het toetsenbord van Klankie bevat wel alle klanken uit onze taal. Bovendien zijn de symbolen voor de klanken (letters) aangepast aan de notatie zoals die wordt aangeleerd in groep 3 van de basisschool. Met andere woorden: Klankie is het enige volledige aangepaste toetsenbord dat aansluit op aanvankelijk leesonderwijs.

Het derde voordeel is dat Klankie alle klanken fonetisch juist uitspreekt. Daarmee kan men spelenderwijs woorden maken.
Dit geldt alleen voor éénlettergrepige woorden. (Bomen wordt anders b - oo - m - e - n) Klankie richt zich daarom uitsluitend op klankzuivere éénlettergrepige woorden.


OCDoelstelling 2: het aansluiten bij het individuele leerproces (adaptiviteit)

De taalontwikkeling verloopt niet lineair. Ieder kind ontwikkelt zich in eigen tempo. Sommige kinderen van 4 jaar kennen al een aantal klanken , omdat ze bijvoorbeeld in hun eigen naam zitten. De diversiteit in kennis maakt het voor een ouder of leerkracht moeilijk om ieder kind oefenstof op het juiste moment/niveau aan te bieden.

Met Klankie is het leerproces goed te volgen en in te stellen. In het speciale leerkracht/oudergedeelte kan men de resultaten bekijken, maar ook het aanbod van klanken (en woorden) beperken. (Men vinkt de klank "p" uit wanneer een kind deze klank nog niet kent. Er worden dan geen woorden aangeboden met deze klank erin.) Ook biedt Klankie de mogelijkheid om bepaalde oefenvormen uit te zetten, zodat er bijvoorbeeld eerst "verkend" wordt.

U kunt Klankie ook aan laten sluiten bij de (aanvankelijk) leesmethode op school. U kunt namelijk in de software niveaugroepen instellen, waarbij binnen een niveaugroep alleen geoefend wordt met klanken die bij die ontwikkelfase/kern passen. Op die manier kunt u gebruikers eenvoudig overzetten van niveau 1 naar niveau 2, waarbij het aanbod van klanken (digitale letterdoos) en bijbehorende woorden dan automatisch wordt aangepast voor die gebruiker.

Oefening 1 (vrij typen) daagt de leerling uit om te laten zien welke actieve "letters" bekend zijn en welke woordjes je daarmee kunt maken (actieve woordenschat)
Oefening 2 (luister naar de klank, welke toets hoort erbij) geeft de leerkracht/ouder inzicht in welke klank-tekenkoppelingen bekend zijn bij de gebruiker.

Deze twee oefeningen zijn goed te gebruiken om de beginsituatie van de gebruiker heeft zodat men daarna in de software de juiste beginsituatie kan instellen. Zo kan iedere gebruiker op zijn/haar niveau starten.

Wij wijzen leerkrachten uitdrukkelijk op de speciale Klankie-training die op uw school gegeven kan worden, zowel voor beginners als voor gevorderden. In deze training wordt aandacht besteed aan diverse praktische invoermogelijkheden. Meer informatie over deze zeer nuttige training vindt u op: www.klankie.nl.


Doelstelling 3: verrijken van het leerproces

Als de eerste twee doelstellingen bereikt zijn, werkt ieder kind met de juiste materialen op het persoonlijke niveau. De derde doelstelling is dan ook het verrijken van het individuele leerproces. Met Klankie kan dat eenvoudig door een extra "onbekende klank" toe te voegen. Of door bijvoorbeeld alleen te oefenen met een nieuwe klank. Tevens bevat Klankie maar liefst 1380 woorden die voorzien zijn van een afbeelding of een zin, waardoor de woordenschat enorm uitgebreid kan worden.

2.3 De makers

Klankie is een uitvinding van Dhr. Ricardo Driedijk namens Klankie B.V. en is officieel gepatenteerd, o.a. in Nederland (octrooinummers 1022412 en 1590780).

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

* www.klankie.nl
* www.klankiedriver.nl (additioneel softwareproduct om het Klankie toetsenbord te kunnen gebruiken in alle computertoepassingen)

3. Installatie Klankie

De installatie van Klankie bestaat uit twee delen:
* Installatie van het toetsenbord
* Installatie van de software (eerst de SQL database, daarna het programma Klankie)
Wij raden u aan om de installatie van de software vooraf goed door te nemen. De uitgebreide installatiebeschrijving vindt u terug op de installatie cd-rom.

3.1 Installatie toetsenbord

Het toetsenbord van Klankie is een "normaal" toetsenbord. Het aansluiten van het toetsenbord geschiedt op dezelfde wijze als u dat gewend bent. U kunt het toetsenbord via de USB poort van uw computer aansluiten. Het is mogelijk om zowel het bestaande qwerty-toetsenbord als uw Klankie toetsenbord tegelijk aan te sluiten op uw computer. Het Klankie toetsenbord wordt geleverd met 3 maanden garantie.

Wenst u met het Klankie toetsenbord ook te werken in alle overige computerprogramma's voor kinderen? Kijk dan eens op www.klankiedriver.nl. Middels deze additionele "softwaredriver" wordt dit mogelijk.

Wilt u extra losse Klankie toetsenborden bestellen? Dat kan via de website www.klankiedriver.nl of www.klankie.nl

Wanneer de toetsen rechts op het toetsenbord niet werken, bent u vergeten deze toetsen te activeren. Druk hiervoor de "Num Lock" toets in op uw Klankie toetsenbord.

Krijgt u niet de juiste klanken te horen bij de toetsen die u intypt op uw Klankie toetsenbord? Voor een correcte werking van Klankie dient u uw toetsenbord in Windows in te stellen op "English (United States)" met keyboard layout "US". Dit kunt u rechtsonder in de Windows taakbalk aanpassen.

3.2 Installatie software en minimale systeemeisen

Uw computer dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:
Windows XP, Windows Vista of Windows 7
600 Mb harde schijfruimte
Pentium II-processor
Werkgeheugen 64 Mb
800x600 beeldschermresolutie, 16-bits kleuren
cd-romspeler en geluidskaart

Heeft u een oudere Windowsversie? Neem dan contact op via www.klankie.nl zodat wij u een andere installatie cd-rom kunnen opsturen
(rode cd-rom).

Backup
Klankie maakt gebruik van een Microsoft SQL 2005 server. Dit is een database van Microsoft. Alle data (zoals leerlingnamen, instellingen, leerresultaten etc) worden opgeslagen in deze database. In de map "documentatie" op de installatie cd-rom treft u (in de map "documentatie) een handleiding aan hoe u eventueel deze database kunt backuppen en later weer kunt terugzetten.

Installatie op een STAND-ALONE computer:

De volledige beschrijving van de installatie van de software van Klankie vindt u terug in de map "documentatie" op de installatie cd-rom.
Heeft u eerder gewerkt met de oude versie van Klankie en heeft u nog een database met de oude datagegevens (zoals leerlingen, instellingen, leerresultaten), dan kunt u deze database overzetten naar uw nieuwe Klankie versie. Zie hiervoor PDF document 07 in de map "documentatie" op uw installatie cd-rom en het programma "KlankieDBconvert.exe" op uw installatie cd-rom

4. Deïnstallatie Klankie

De volledige beschrijving van de deïnstallatie van de software van Klankie vindt u terug in de map "documentatie" op de installatie cd-rom of u kunt hieronder de stappen volgen:

Deïnstallatie SQL database

Ga naar configuratiescherm – software
Deinstalleer Microsoft SQL server 2005, verwijder zowel de MSSQLSERVER als “Workstation components” (zie afbeelding)

Klik op “volgende” en klik daarna op “voltooien” De SQL server wordt per onderdeel automatisch gedeïnstalleerd. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van uw snelheid en geheugen van uw computer, variërend van 2 tot 8 minuten.

De deïnstallatie verloopt stap voor stap. U hoeft niets te doen. Wacht tot de deinstallatie voltooid is en dit scherm verdwijnt.

Deïnstalleer hierna de Microsoft SQL Server Native Client (zie screenshot hierboven)

Als laatste deïnstalleert u ook Klankieclient (219 MB) vanuit "software - configuratiescherm".

5. Ouder / Leerkrachtgedeelte

In het ouder / leerkrachtgedeelte kunt u o.a. namen invoeren, niveaus instellen en resultaten bekijken. Wij raden u aan dit hoofdstuk goed te lezen zodat u precies weet wat de mogelijkheden van Klankie zijn.

5.1 Inloggen met wachtwoord

U kunt op het ouder / leerkrachtgedeelte opstarten door de software van Klankie te starten en via uw Klankie toetsenbord de toetscombinatie "ei" + "L" te gebruiken (= ctrl + L):

Er wordt een wachtwoord gevraagd:


Indien u het wachtwoord nog niet gewijzigd heeft, is het wachtwoord "klankie" <enter>.
Het wachtwoord voorkomt dat iemand ongevraagd resultaten kan bekijken of instellingen kan wijzigen.

Indien u het wachtwoord gewijzigd heeft en u weet niet meer welk wachtwoord dit was, kunt u via vragen@klankie.nl hulp vragen.


Indien u het wachtwoord juist heeft ingevoerd, verschijnt het hoofdscherm:

5.2 Wachtwoord wijzigen

Klik op "wachtwoord" vanuit het hoofdscherm.

Vul het "oude" wachtwoord in. (indien u deze nog niet gewijzigd heeft is dat: "klankie")
Vul twee keer uw nieuwe wachtwoord in.
Klik op "opslaan".
Vergeet niet uw nieuwe wachtwoord goed te onthouden of ergens op te schrijven!! U heeft het iedere keer dat u het leerkrachtprogramma opstart nodig.
Mocht u toch uw wachtwoord kwijt zijn, neem dan contact op met vragen@klankie.nl.

5.3 Groep(en) aanmaken (schoolversie)

Klik op "Groep" vanuit het hoofdscherm. U ziet nu het volgende scherm:


Klik op "Nieuw" en vul een naam in (in dit voorbeeld is dat "Groep 1a").
U kunt het icoon voor deze groep eventueel wijzigen door op de knop "iconen" te klikken.
Klik op "opslaan" om de aanmaak van de nieuwe groep te bevestigen.

5.4 Gebruiker(s) aanmaken / importeren EDEX-bestanden

U kunt gebruikers op vier manieren aanmaken:
- handmatig (één voor één)
- automatisch via het importeren van een EDEX-bestand (met een bestaand EDEX-bestand)
- indien u eerder met de oude versie van Klankie heeft gewerkt, kunt u deze oude database terugplaatsen. Raadpleeg hiervoor document 07 in de map "documentatie" op de installatie-cd-rom. Ook alle instellingen en historische leerresultaten worden dan teruggeplaatst.
- indien u eerder een backup van de (nieuwe) database heeft gemaakt volgens de methode zoals beschreven in documentnummer 04 en 05 die u kunt vinden in de map "documentatie" op de installatie cd-rom.

Na het aanmaken van leerlingen kunt u voor iedere leerling persoonlijke instellingen maken. Het handmatig aanmaken van 20 leerlingen duurt in totaal ongeveer 10 minuten.


Handmatig:
Klik op "leerling" vanuit het hoofdscherm. Het volgende scherm verschijnt:Klik op de groep waar u de leerling in wilt plaatsen. Klik op "Nieuw" en vul de leerlinggegevens in (zie voorbeeld).
Het icoontje wordt automatisch toegewezen aan een leerling. Om een ander icoon te selecteren, klikt u op "iconen".
De geboortedatum is van belang wanneer u resultaten van gebruikers gaat interpreteren (de leeftijd speelt immers een rol in de taalontwikkeling).
U kunt de geboortedatum eenvoudig wijzigen door met de cursor op de datum te klikken en over de bestaande datum heen te typen.
Klik bij iedere leerling op "Opslaan" wanneer de gegevens juist zijn.
Voeg de volgende leerling toe door op "Nieuw" te klikken.

Importeren EDEX-bestand (voor ICT-coördinatoren):
Gebruikers die in het bezit zijn van een EDEX-bestand kunnen de leerlingnamen automatisch invoeren door het EDEX-bestand te importeren.
Dit gaat als volgt:
Klik op "EDEX" in het hoofdvenster. Het volgende scherm verschijnt:Klik op "..." om naar de directory te bladeren waar de EDEX-bestanden zich bevinden.
U heeft de bestanden Edexll, Edexlg, Edexlk en Edexgr nodig.
Selecteer de juiste directory en dubbelklik hierop.
U ziet welke groepen en leerlingen toegevoegd zullen worden.
Klik op "Importeer".

5.5 Gebruiker(s) naar een andere groep verplaatsen (schoolversie)

Aan het eind van het schooljaar (of tussentijds) kan het nodig zijn leerlingen door te schuiven naar een andere groep of niveaugroep.
Dit werkt als volgt:
Klik op "verplaatsen" vanuit het hoofdmenu. U ziet dan:Selecteer linksboven de groep waaruit u leerling(en) wilt verplaatsen.
Selecteer rechtsboven de groep waar u leerling(en) naartoe wilt verplaatsen.
Klik de leerling aan (links). Indien u de shifttoets vasthoudt, kunt u meerdere leerlingen tegelijk selecteren.
Klik op de pijl naar rechts om de leerling(en) te verplaatsen.
De leerling(en) zijn direct verplaatst. Voor deze verplaatste leerlingen geldt dat hun digitale letterdoos is aangepast, zij doen nu mee met de oefeningen van de nieuwe (niveau)groep.

5.6 Instellen klanken + oefeningen per gebruiker

Om gebruikers op eigen niveau en tempo te laten werken is het mogelijk om per gebruiker de instellingen te wijzigen.
Dit gaat als volgt:

Klik op "oefeningen" vanuit het hoofdscherm. Het volgende scherm verschijnt:Om instellingen voor een hele groep te wijzigen: selecteer de groep.


Om instellingen voor een individuele leerling te wijzigen: selecteer de groep en vervolgens de leerling.


U kunt oefentypen aan- of uitzetten. Er zijn 12 oefeningen. In hoofdstuk 7.3 vindt u een beschrijving van ieder oefentype.

Klankselectie

Bij de klankselectie treft u alle klanken aan die op het toetsenbord aanwezig zijn.
Een voorbeeld:De klank "a" staat hier aangevinkt. Dat betekent dat het programma zoveel mogelijk woorden aanbiedt met deze klank erin.
De klank "c" staat hier uitgevinkt. Dat betekent dat het programma geen woorden aanbiedt met deze klank erin.
De klank "f" staat niet aan- of uitgevinkt. Dat betekent dat het programma niet op deze klank selecteert, maar wel woorden met deze klank kan aanbieden.

Wilt u dat het kind met specifieke klanken oefent, vink deze dan aan.
Als u bijvoorbeeld de "b" en de "d" aanvinkt, krijgt het kind alleen woorden aangeboden die of een "b" of een "d" bevatten.
Wilt u dat het kind geen woorden aangeboden krijgt met een specifieke klank, vink deze dan uit.
Klanken waar niet speciaal mee geoefend hoeft te worden, maar die wel aangeboden mogen worden, vinkt u niet aan en niet uit.
Klik op "Opslaan" om de instellingen op te slaan.

5.7 Tijd instellen per gebruiker

Niet ieder kind werkt even snel. Om per gebruiker een tijd in te stellen doet u het volgende:
Klik op "oefeningen" vanuit het hoofdscherm.
Selecteer eerst een groep en een leerling.
Rechts op uw scherm ziet u: Tijdslimiet (minuten)Vul hier in hoeveel minuten deze leerling mag werken.
Klik op "opslaan" om uw wijziging actief te maken.

Indien u voor een hele groep een tijdslimiet wilt instellen, kiest u wel een groep, maar geen gebruiker.
De tijdslimiet voor alle leerlingen in die groep is dan hetzelfde.

5.8 Instellen getallen 0-20

Oefening 11 en 12 stellen de getallen 0 t/m 20 centraal.
Bij de instellingen kunt u per kind (of voor alle kinderen in een groep) de getallen instellen.
U kunt kiezen uit: 0-10 en 0-20.
Dat gaat als volgt:
Klik op "oefeningen" vanuit het hoofdscherm.
Selecteer eerst een groep en een leerling.
Rechts op uw scherm ziet u:Kies hier de juiste optie en klik op "opslaan".

Indien u voor een hele groep dezelfde getallen wilt instellen, kiest u wel een groep, maar geen gebruiker.
De instellingen van alle gebruikers zijn in dat geval hetzelfde.

5.9 Weergave van de klank "a"

De klank "a" wordt in de didactiek op twee manier aangeleerd: als drukletter en als schrijfletter.
U kunt zelf bepalen hoe de klank "a" moet worden afgebeeld op het beeldscherm.
Deze instelling geldt voor alle leerlingen, door het hele programma heen.
Dit gaat als volgt:
Klik op "oefeningen" vanuit het hoofdscherm.
Klik bovenin op het tabblad "a-notatie". U ziet dan dit scherm:Selecteer uw keuze en klik op "Opslaan".

6. Registratie

Klankie registreert bij alle oefentypes de antwoorden van de gebruiker(s).
Deze registratie beoordeelt niet of een leerling het goed of minder goed heeft gedaan. Immers, een beoordeling kan alleen plaatsvinden wanneer rekening gehouden wordt met de beginsituatie van het kind en de leeftijd van het kind. De registratie zorgt ervoor dat de begeleider (ouder/ leerkracht) in staat is om zelf deze interpretatie te maken. Uit de gegevens kan bijvoorbeeld blijken dat een kind een nieuwe klank goed heeft opgepikt. Of bijvoorbeeld dat de leerling de klank "ooi" niet herkent in oefening 2.

6.1 Resultaten van de oefeningen inzien

U kunt per leerling per oefening de antwoorden bekijken. Dat gaat als volgt:
Klik vanuit het hoofdscherm op de knop "resultaten". U ziet dan dit scherm:Selecteer de juiste groep en de juiste leerling (boven). Kies vervolgens het juiste oefentype.
Links treft u de data aan wanneer de leerling deze oefening gedaan heeft. Klik op de juiste datum.
Rechts verschijnen de antwoorden die de leerling heeft gemaakt.

6.2 Afdrukken van resultaten

Om antwoorden van een specifieke datum te printen, selecteert u eerst de datum en klikt u linksonder op "print". U krijgt dan het volgende scherm:Standaard staat de instelling op "preview". U kunt zo bekijken hoe de print eruit zal zien.
Wanneer u de printer selecteert (zie afbeelding hierboven) en op "OK" klikt, worden de gegevens direct uitgeprint.

Wilt u alle resultaten van een leerling op een oefentype printen, klik dan op "print alles".

6.3 Resultaten verwijderen

In het resultatenscherm (zie 6.1) ziet u onderaan de knoppen "verwijder" en "verwijder alles".
Met de knop "verwijder" kunt u de resultaten van één datum verwijderen.
Er wordt een bevestiging gevraagd, klik op "OK".
Met de knop "verwijder alles" kunt u in één keer alle resultaten van een oefening verwijderen.
Er wordt een bevestiging gevraagd, klik op "OK".

6.4 Kopiëren en plakken van gegevens naar ander programma

Wellicht wilt u resultaten ook elders bewaren of gebruiken in andere verslagen.
Hiertoe kunt u resultaten kopiëren vanuit het resultatenscherm.

Ga naar het resultatenscherm (zie 6.1).
Selecteer alle gegevens die rechts staan door uw linker muisknop vast te houden en alle tekst te selecteren (zie voorbeeld hieronder).
Ga met uw cursor op de geselecteerde tekst staan en kies met uw rechter muisknop voor "kopiëren" (zie voorbeeld hieronder).

Ga naar Word toe (of een ander programma) en kies voor "plakken". De gegevens staan nu in het andere programma.

7. Spelen met Klankie

7.1 Opstarten

U kunt de sofware van Klankie starten via het gele icoon op het bureaublad of via start - programma's - klankie - KlankieClient.exe (geel icoon).

7.2 Navigatie in de software

Nadat u het programma heeft gestart ziet u kort het openingscherm. Daarna verschijnt het scherm met de groepen.
De leerling klikt op het juiste groepsicoon.
Vervolgens verschijnt het scherm met de leerlingen.
De leerling klikt op zijn/haar naam of op het bijbehorende leerlingicoon. Daarna verschijnt het hoofdscherm:Er zijn 12 oefeningen (twee rijen van 6). Indien de leerling met de muis over een oefening gaat, wordt de naam van het oefentype uitgesproken. Indien u oefeningen heeft uitgezet, zijn deze niet aan te klikken. Die oefeningen zijn "grijs".

Uitleg van de iconen
Tijdens het oefenen wordt de volgende navigatie gebruikt:

Als de leerling met de cursor over het oortje gaat, wordt de uitleg van de oefening herhaald.

Als de leerling met de cursor over dit icoon gaat, wordt de vraag (aangeboden woord / klank) herhaald.

Als de leerling met de cursor over dit icoon gaat, wordt de volgende vraag gestart. Dit kan ook met de spatiebalk.

Als de leerling met de cursor over dit icoon gaat en erop klikt, stopt de oefening.

7.3 Omschrijving alle oefeningen

Klankie heeft 12 didactische oefeningen die in willekeurige volgorde zijn weergegeven. Hieronder worden de oefeningen uitgelegd:

1. Vrij typen (zie screenshot hieronder)
De leerling bedenkt éénlettergrepige woorden en typt ze. Als het woord herkend wordt, wordt het woord volledig uitgesproken en verschijnt er een afbeelding of de auditieve contextzin. Deze oefening is uitstekend geschikt om te achterhalen welke actieve woordenschat (en klank-tekenkennis) een leerling heeft. In de leerlingresultaten kunt u zien welke woordjes een leerling foutloos kan maken en dit verschaft u inzicht in de beginsituatie om de digitale letterdoos van deze leerling adaptief in te kunnen stellen.


2. Hoor en typ een klank na
De leerling hoort een klank en zoekt op het toetsenbord welk symbool (letter) erbij hoort. In deze oefening wordt geoefend of een leerling weet welke grafeem hoort bij welke klank. (klank-tekenkoppeling). Deze oefening verschaft u inzicht in de beginsituatie om de digitale letterdoos van deze leerling adaptief in te kunnen stellen.


3. Typ het woord na
De leerling ziet de afbeelding en het woord. De leerling typt het woord na. Bij het intypen van de eerste letter verdwijnt het woord. In deze oefening biedt de software van Klankie alleen die woorden aan die klankbouwstenen bevatten die passen bij de ontwikkeling van de leerling (mits u de juiste klanken heeft ingesteld in het leerkracht (ouder)gedeelte voor de leerling).


4. Dictee
De leerling hoort een woord en typt het woord. In deze oefening is er geen visuele en tekstuele ondersteuning meer voor de leerling.


5. Luister en kies het woord
De leerling hoort een woord en ziet drie afbeeldingen (met de woorden daaronder). De leerling klikt het juiste woord aan.
Bij het woordje "zat" ziet u i.p.v. een afbeelding een icoontje van een oortje. Als de leerling daarop klikt, hoort de leerling een contextzin waarin dit woord zit.


6. Kijken, lezen, kiezen
De leerling ziet een foto met daaronder drie woorden. De leerling klikt het juiste woord aan.


7. Woorden maken met een klank
De leerling ziet een bepaalde klank en maakt daarmee een woord. (oefenen actieve woordenschat)


8. Rijmwoorden maken
De leerling krijgt een woord te horen en maakt daar een rijmwoord bij.


9. Raad het plaatje
De leerling ziet een afbeelding en een flitswoord. Daarna typt de leerling het woord.


10. Woorden en klanken vergelijken
De leerling ziet een woord. Vervolgens hoort de leerling het woord en een klank. De leerling geeft aan of de klank in het woord zit.


11. Kijk en spreek een getal uit
De leerling ziet een afbeelding met een "hoeveelheid" en ziet het symbool van de hoeveelheid. De leerling spreekt het getal uit. Daarna controleert de leerling het antwoord.


12. Hoor en typ een getal
De leerling luistert naar een getal (0-10 of 0-20) en typt het getal.

7.4 Wijze van feedback

De leerling krijgt op drie manieren feedback:
* Via een geluid
* Er verschijnt een afbeelding van het getypte woord en het woord wordt uitgesproken
* De Klankie (duizendpoot) krijgt krijgt een extra lijfje (groen = goed, rood = fout).


Klankie heeft in dit voorbeeld drie rode en drie groene blokken. Zo kan de begeleider direct zien of de oefening niet te moeilijk is voor de leerling.
De leerling heeft twee pogingen voor iedere opgave. Wanneer de opgave bij de tweede poging goed gemaakt wordt, wordt het rode lijfje alsnog groen.
De duizendpoot kan maximaal twintig "lijfjes" krijgen. Daarna wordt de duizendpoot opnieuw gevormd.

7.5 Gebruikte woorden (woordenlijst)

Klankie gebruikt maar liefst meer dan 1300 éénlettergrepige woorden.
Indien u wilt weten welke woorden dat zijn, dan kunt u deze terugvinden in de map "documentatie" op de installatie cd-rom.

8. Vragen /Problemen

Voor vragen en/of problemen verwijzen wij u naar de de website www.klankie.nl en naar de map "documentatie" op de installatie cd-rom..

9. Contact / Helpdesk

Voordat u contact opneemt met Klankie BV kunt u uw vraag/antwoord wellicht terugvinden op de website www.klankie.nl of in de map "documentatie" die u op uw blauwe installatie cd-rom kunt vinden.

Op de website van Klankie staan de adresgegevens en het telefoonnummer dat u kunt bellen.
www.klankie.nl

 

 

 


Klankie BV
 
Klankie B.V.